ข้อมูลคณะผู้บริหาร

วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล

Rasisalai Technical College
Cinque Terre


Cinque Terre

Cinque Terre


--.นางชลาลัย บุญพิคำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล

1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
--.นายจรูญ โสภี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล

1. รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร 093-3277908
จันทร์-ศุกร์ (8.00น.-20.30น.)

Email: rstech@rstech.ac.th
Web: www.rstech.ac.th

Location: 98 บ้านดู่ หมู่ 3 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ไปรษณีย์ 33160

Your message has been sent. Thank you!