ข้อมูลคณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล

hello
นายสุรีย์ ศรีชะตา

ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

hello
นายวิสุทธิพล ก้านศรี

ตำแหน่ง :: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ตำแหน่ง :: รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร 093-3277908
จันทร์-ศุกร์ (8.00น.-20.30น.)

Email: rstech@rstech.ac.th
Web: www.rstech.ac.th

Location: 98 บ้านดู่ หมู่ 3 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ไปรษณีย์ 33160

Your message has been sent. Thank you!