ระดับ ปวช. ปวส. ระบบปกติ,ระบบทวิภาคี

Welcom to RT RAISE-UP

วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล

Rasisalai Technical College
รางวัลองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษาขนาดเล็กองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค
รางวัลการประเมินลูกเสือวิสามัญ ระดับกลุ่มจังหวัด เหรียญทอง
Cinque Terre


Cinque Terre

Cinque Terre


--.นางชลาลัย บุญพิคำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล

1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
--.นายจรูญ โสภี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล

1. รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ข่าวสาร RSTECH

ข่าวกิจกรรม

ระบบสารสนเทศ (Information System)

SMIS

ระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน.

ระบบจัดตารางเรียนตารางสอน

ซึ่งโปรแกรมนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ตัวช่วยในการจัดตารางเรียนตารางสอนอีกรูปแบบหนึ่ง.

V-COP

Vocational Co-Operation Board Vocational Man Power Center หางาน สมัครงาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งาน ตำแหน่งงานว่าง ข่าวสารอาชีวศึกษา.

NEEC

ศูนย์ประสานงานการผลิตเเละพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์ประสานงานเเละให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตเเละพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภายใน 4 จังหวัด ได้เเก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ เเละ จังหวัดยโสธร.

สถาบันการอาชีวศึกษา ฉ.4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 .

E Book

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เหมาะแก่การเรียนรู้ตลอดเวลา.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร 093-3277908
จันทร์-ศุกร์ (8.00น.-20.30น.)

Email: rstech@rstech.ac.th
Web: www.rstech.ac.th

Location: 98 บ้านดู่ หมู่ 3 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ไปรษณีย์ 33160

Your message has been sent. Thank you!