อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ จบแล้วมีงานทำ เพิ่มระดับคุณภาพชีวิต

ระดับ ปวช. ปวส. ระบบปกติ,ระบบทวิภาคี

Welcom to RSTECH

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

Rasisalai Technology and Management College(RSTECH)
รางวัลองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษาขนาดเล็กองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค
รางวัลการประเมินลูกเสือวิสามัญ ระดับกลุ่มจังหวัด เหรียญทอง

ค่ายลูกเสือพยัคฆ์ราษี

เปิดให้บริการแล้ว

ให้บริการ - ค่ายพักแรม ลูกเสือ/ เนตรนารี
- ค่ายอบรมนายหมู่วิชาพิเศษ
- ค่ายสัมมนาการลูกเสือ/เนตรนารี
- ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ยาเสพติด
- ค่ายกลุ่มสัมพันธ์
- ค่ายวิชาการ
- ค่ายกิจกรรมเพื่อน้องใหม่
- ค่ายสัมมนาด้านต่างๆ

ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่3 บ้านค้อ ถนนมหาชนะชัย - ราษีไศล ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดสรีสะเกษ 33160 มีเนื้อที่ค่ายลูกเสือ 69 ไร่ 3 งาน

ข่าวกิจกรรม

13 comments 2019-02-03 / 09:10:16

อวท. นำเสนอในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ระดับสถานศึกษา ขนาดเล็ก ในการประกวดจัดนิทรรศการและการนำเสนอในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติในการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2-6กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 3

Read more
130 comments 2016-03-15 / 09:10:16

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยฯ ต.ดู่ อำเภอราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายโรม กิจจาวิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการจบการศึกษา ปวช. และ ปวส. และเข้ารับใบประกาศนียบัตร จำนวน 417 คน.

Read more
10 comments 2016-02-26 / 09:10:16

การเดินทางไกลอยู่ค่ายพักเเรม ลูกเสือวิสามัญ สามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักเเรม ลูกเสือวิสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านกอย และโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ นำลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกสามัญรุ่นใหญ่ ได้เข้าใช้ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล (พยัคฆ์ราษี) โดยมีวิทยากร จากกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล เข้าร่วมด้วย

Read more

ระบบสารสนเทศ (Information System)

SMIS

ระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน.

ระบบจัดตารางเรียนตารางสอน

ซึ่งโปรแกรมนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ตัวช่วยในการจัดตารางเรียนตารางสอนอีกรูปแบบหนึ่ง.

V-COP

Vocational Co-Operation Board Vocational Man Power Center หางาน สมัครงาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งาน ตำแหน่งงานว่าง ข่าวสารอาชีวศึกษา.

NEEC

ศูนย์ประสานงานการผลิตเเละพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์ประสานงานเเละให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตเเละพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภายใน 4 จังหวัด ได้เเก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ เเละ จังหวัดยโสธร.

สถาบันการอาชีวศึกษา ฉ.4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 .

E Book

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เหมาะแก่การเรียนรู้ตลอดเวลา.

รางวัลและความสำเร็จ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร 093-3277908
จันทร์-ศุกร์ (8.00น.-20.30น.)

Email: rstech@rstech.ac.th
Web: www.rstech.ac.th

Location: 98 บ้านดู่ หมู่ 3 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ไปรษณีย์ 33160

Your message has been sent. Thank you!