โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

อ่านเพิ่มเติม: โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อลดภาวะโลกร้อน

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

อ่านเพิ่มเติม: โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อลดภาวะโลกร้อน

โครงการตอบปัญหาทางวิชาการ

โครงการตอบปัญหาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 2 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

 

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการตอบปัญหาทางวิชาการ

โครงการประกวดร้องเพลง

โครงการประกวดร้องเพลง ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

อ่านเพิ่มเติม: โครงการประกวดร้องเพลง

โครงการวันวิทยาศาสตร์

โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี2558

 

การเเข่งขันจรวดขวดน้ำ วันที่ 18 สิงหาคม 2558

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

อ่านเพิ่มเติม: โครงการวันวิทยาศาสตร์

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.