โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นความดี หลีกหนีคอรั่ปชัน ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 2-4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ณ วัดป่าดอนธาตุ ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

วันสำคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โครงการวันสำคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ วัดบ้านค้อ หมู่ 3 ตำบลดู่

อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

 

อ่านเพิ่มเติม: วันสำคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ศึกษาดูงาน บุคลากรทางการศึกษานอกสถานที่

ศึกษาดูงาน บุคลากรทางการศึกษานอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม: ศึกษาดูงาน บุคลากรทางการศึกษานอกสถานที่

วันปิยมหาราช

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอราษีไศล 23 ตุลาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม: วันปิยมหาราช

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.