การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการเเข่งขันทักษะพื้นฐาน

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ

การประเมินองค์การนักวิชาชีพ

การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ประจำปีการศึกษา2558

ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินองค์การนักวิชาชีพ

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2557

ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

อ่านเพิ่มเติม: โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย

โครงการเเข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย

โครงการเเข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

อ่านเพิ่มเติม: โครงการเเข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.