การประเมินองค์การนักวิชาชีพ

การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ประจำปีการศึกษา2558

ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

 

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.