ด้วยรักเเละผูกพัน

ด้วยรักและผูกพัน

นางสาววิไล  คำผาง  ตำแหน่ง ครู คศ.1

ย้ายไปวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

นายรตินันท์  ปัญญาใส  ตำแหน่ง ครู คศ.1

ย้ายไปวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.