โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2558

โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน  นักศึกษา  ประจำปี 2558

ในวันพฤหัสที่ 17 ธันวาคม 2558

เวลา 08.30 -12.00 น.

ณ อาคารเอนกประสงค์

 

 

 

จุดลงทะเบียน

สถานีที่ 1 ชั่งน้ำหนักและวัดส่วน

สถานีที่ 2 เจาะเลือด

สถานที่ 3 ส่งเอกสาร

สถานที่ 4 เอ็กซเรย์

สถานที่ 5 ตรวจสุขภาพทั่วไป

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.