โครงการขับขี่ปลอดภัย

โครงการขับขี่ปลอดภัย "ความร่วมมือในโครงการ หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม"

One Deaier One College 

บริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย สาขาราษีไศล 

มอบรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ  

ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล  

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณามอบอุปกรณ์ต่างๆให้กับวิทยาลัยฯ นี้ 

 

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.