โครงการกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา2558

โครงการกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา2558

เป็นการเเข่งขันกีฬาภายใน จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้สร้างความสมัครสมานสามัคคี

สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน และให้นักเรียน นักศึกษา  เล่นกีฬา รู้เเพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  เป็นนักกีฬาอย่างเเท้จริง

จัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

 

 

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.