โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ ( E to E )

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ

(Education to Employment : Vocation Boot Camp E to E)
ท่านประธานในพิธี รองฯสยาม พิลาโสภา
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

อ่านเพิ่มเติม: โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ ( E to E )

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.