ประกาศรายชื่อ ตำแหน่งครูจ้างรายเดือน

ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างรายเดือน

ตามรายละเอียดที่เเนบมานี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบตำแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนและเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างรายเดือน เจ้าหน้าที่ธุรการ และนักการภารโรง แม่บ้าน

ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูจ้างรายเดือน เจ้าหน้าที่ธุรการ และนักการภารโรง แม่บ้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Cr.pathomporn

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.