ลงนาม MOU หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายโรม  กิจจาวิเศษ

และท่านรองผู้อำนวยการ นายอภินันท์  วิลาศ

 

อ่านเพิ่มเติม: ลงนาม MOU หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ขอเชิญร่วมเเสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

ขอเชิญร่วมเเสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2558 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ศูนย์วิทยบริการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.