โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ (2)

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

ปีการศึกษา2558

ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละการจัดการราษีไศล

อ่านเพิ่มเติม: โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ (2)

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑หลัง

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑หลัง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

Download

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.